سیتاک ارتباط جاوید

تماس با تیم مشاوره : 02171333110

ماژول VoIP تعاریف سیستم

ماژول تعاریف سیستم

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سرویس VoIP سیتاک، بخش ماژول تعاریف سیستم است. در واقع هسته اصلی مدیریت و گزارش‌گیری در این بخش گنجانده شده است. در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف این ماژول پرکاربرد و پایه سرویس ویپ سیتاک، می‌پردازیم.

معرفی بخش‌های ماژول تعاریف سیستم

بخش‌های مختلف ماژول تعاریف سیستم عبارتند از:

  • داخلی‌ها
  • گروه گزارش
  • گروه داخلی‌های مجاز
  • مقاصد تماس
  • صف
  • دامنه

بعد از مشاهده این ویدئو، اکنون وقت معرفی بخش‌های این ماژول پایه است.

 داخلی‌ها:

جهت مدیریت و اعمال محدودیت های تماس برای هر داخلی از این بخش استفاده میگردد. برای ساخت یک داخلی از پارامتر های زیر استفاده میکنیم که برخی از این ویژگی ها بسته به نوع سیاست های سازمان میتواند تغییر یابد.این پارامترها شامل موارد زیر است :

عنوان داخلی : تعریف نام برای هر داخلی که ترجیحا شامل نام و نام خانوادگی باشد.

شماره داخلی :این پارامتر متناسب با شماره داخلی تعریف شده در سیستم تلفنی تکمیل میگردد.

محدودیت تماس بیرونی : اعمال محدودیت تماس در هر مکالمه بر حسب ثانیه

محدودیت تماس ماهانه : اعمال محدودیت تماس ماهانه  بر حسب ثانیه

مقصد هدایت تماس : این پارامتر جهت هدایت تماس از یک داخلی به مقصد دیگر بر روی منوی ورودی استفاده میگردد.

کانتکس شماره مقصد : به صورت پیش فرض مقدار from-internal را به کار میبریم.

هدایت تماس بر روی منوی ورودی : در صورت فعال بودن این گزینه و با تنظیم دو پارامتر قبلی تماس از طریق منوی ورودی به مقصد جایگزین متصل می شود.

تماس خروجی : تنظیم تماس خروجی برای اپراتور که آیا بتواند با بیرون از مجموعه تماس بگیرد یا خیر.

بستن صفر : در صورت فعال بودن این گزینه ،  داخلی تنها می تواند با شماره هایی تماس بگیرد که رقم اول آن صفر نباشد.

بستن دو صفر : در صورت غیر فعال بودن این گزینه ،  داخلی می تواند با شماره هایی که با 00 شروع می شوند (خطوط بین المللی) تماس بگیرد.

گروه مجاز تماس گیرنده و مقصد گروه غیر مجاز به دلیل وابستگی به قسمت گروه تماس در آن بخش توضیح داده شده است.

ماژول تعاریف سیستم

گروه گزارش :

جهت مدیریت در ایجاد دسترسی به گزارش گیری و مانیتورینگ بخش های مختلف نرم افزار سیتاک ، امکان ساخت گروه برای داخلی ها در پنل مدیریت سیتاک در نظر گرفته شده است. این بخش شامل دو پارامتر داخلی های مجاز و غیر مجاز میباشد که در صورت وارد کردن اپراتورها در قسمت داخلی های مجاز امکان نظارت بر این گروه در صورت دادن دسترسی به کاربران در قسمت های مختلف نرم افزار مانند مانیتورینگ ، گزارش گیری ، نمودار ها ، نظرسنجی و … فعال میگردد.

گروه های کاری بخش های مختلف مجموعه خود را ایجاد کرده و در قسمت کاربران این گروه ها را به کاربران مختلف اختصاص می دهیم تا نظارت بر عملکرد آن بخش داشته باشند.

حال این سوال پیش می آید که داخلی های غیر مجاز به چه معناست ؟

با یک مثال این موضوع را به صورت واضح بیان می کنیم. تصور کنید داخلی 112 در قسمت داخلی های مجاز گروه فنی قرار دارد و داخلی 111 در قسمت داخلی های غیر مجاز این گروه. اگر ما به مدیریت فنی دسترسی گروه فنی و همچنین گزارشات سیستم تلفنی را بدهیم ایشان می توانند تمامی گزارشات داخلی 112 را مشاهده کنند. حال اگر داخلی 112 با داخلی 111 مکالمه ای داشته باشد ، مدیر فنی حتی با وجود اینکه دسترسی گزارشات داخلی 112 را دارد نمی تواند این لاگ را مشاهده کرده و یا مکالمه آنرا بشنود چون داخلی 111 جز داخلی های غیر مجاز این گروه است.

ماژول تعاریف سیستم

گروه داخلی‌های مجاز :

در برخی از شرکت ها رده های سازمانی وجود دارد که برخی از داخلی ها نباید بتوانند با تعدادی از داخلی های دیگر تماس بگیرند و زمانی که آن داخلی گرفته می شود به داخلی جایگزین متصل شوند. اگر بخواهیم مطلب را ساده تر بیان کنیم می توان اینگونه گفت که یک کارمند زمانی که داخلی مدیر مجموعه را شماره گیری میکند ، بنا به برخی از قوانین و سیاست های شرکتی نباید داخلی مدیریت زنگ بخورد و تماس این کارمند باید به منشی مدیر مربوطه وصل گردد. شاید در مجموعه تعدادی سرپرست و معاون وجود داشته باشند که بخواهیم آنان بتوانند با مدیریت به صورت مستقیم تماس تلفنی برقرار کنند و تماس آنها به منشی منتقل نشود. برای این کار میتوان گروه های تماس ایجاد کرد. مثلا گروه تماس معاونین ، گروه تماس سرپرست ها  و … و با استفاده از این گروه های تماس در قسمت تعاریف سیستم ، داخلی ها این قوانین را به سادگی اعمال کرد.

ماژول تعاریف سیستم

زمانی که گروه های تماس را ایجاد کردیم باید به تب داخلی ها مراجعه کرده و داخلی مدیریت را ایجاد کرده (درصورتی که داخلی وجود داشت ویرایش کنیم) و قوانین را مطابق تصویر زیر در قسمت گروه مجاز تماس گیرنده و مقصد گروه غیر مجاز اعمال کنیم :

ماژول تعاریف سیستم

گروه های مجاز تماس که در اینجا انتخاب شوند می توانند با داخلی 111 (مدیریت) تماس بگیرند و بقیه داخلی ها در صورت تماس با داخلی 111 (مدیریت) به داخلی 101 (منشی مدیریت) متصل می شوند. اگر بخواهیم بر روی منوی ورودی شرکت نیز نتوان داخلی مدیریت را شماره گیری کرد باید مقصد هدایت تماس را داخلی منشی ایشان قرار داد و هدایت تماس بر روی منوی ورودی را فعال نمود.

مقاصد تماس:

هر تماسی که در سیستم وارد میگردد پس از اعمال سیاست ها و قوانین تعریف شده در سیستم تلفنی به یک مقصد هدایت میگردد. گزارش این مقصد در گزارشات سیستم ثبت می گردد. حال شاید این گزارش برای استفاده کاربران نامفهوم باشد. به عنوان مثال در گزارشات ثبت گردد شماره تلفنی خاص به مقصد QPoll متصل شده است و کاربر متوجه نشود که این عبارت به چه معناست. ما با استفاده از این قسمت می توانیم یک مترجم برای این مقاصد داشته باشیم که کاربران عبارات جایگزینی که ما تعریف کرده ایم را مشاهده نمایند. این ویژگی کمک شایانی در جهت بهبود گزارش گیری تماس ها انجام می دهد. کاربرد دوم این قسمت ، فیلتر کردن مقاصد تعریف شده در گزارشات سیستم تلفنی می باشد که کمک شایانی در گزارش گیری انجام می دهد.

ماژول تعاریف سیستم

صف:

جهت گزارش گیری ، مانیتورینگ ، تعریف سطوح دسترسی کاربران به صفوف انتظار و مدیریت ورود و خروج داخلی ها با کد دستوری ، صف های ساخته شده در سیستم تلفنی را در این قسمت ایجاد می کنیم. این بخش شامل پارامتر های زیر است:

عنوان : تعریف نام برای صف مورد نظر

شماره صف : این پارامتر متناسب با شماره صف ساخته شده در سیستم تلفنی می باشد.

داخلی های صف : به منظور استفاده از قابلیت ورود و خروج اپراتور به صورت داینامیک در صف از طریق کد دستوری میبایست داخلی های مربوطه را در این قسمت وارد کرد . تنها افرادی که داخلی آنها در این قسمت وارد شده می توانند به صورت داینامیک به صف وارد شده و یا از آن خارج شوند.

رمزعبور : تعریف رمز عبور برای داخلی هنگام ورود یا خروج از صف در این قسمت انجام می شود. رمز عبور اگر خالی باشد داخلی تنها با وارد کردن کد دستوری و بدون درخواست رمز از طرف سیستم وارد یا خارج می شود.

ماژول تعاریف سیستم

دامنه :

به منظور افزایش امنیت جهت دسترسی به سیستم تلفنی از دامنه و پراکسی استفاده می شود. برای استفاده از داخلی بر روی بستر اینترنت، نیاز به تهیه IP STATIC برای سازمان یا مجموعه مورد نظر و همچنین خرید ماژول Sip proxy از مجموعه سیتاک می باشد.

ماژول مربوط به کاربران ماژول تعاریف سیستم

همانطور که می‌دانید سیستم تلفنی سیتاک، از ماژول های مختلف با زیر منوهای متنوع و قابلیت های اضافه کردن، حذف ، ویرایش و نمایش اطلاعات تشکیل شده است. امنیت مشاهده و ویرایش اطلاعات در هر سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد که با استفاده از این قسمت می توانید سطوح دسترسی متفاوتی برای تمامی کاربران تعریف کرده و هر کاربر به میزان لزوم استفاده از اطلاعات به آنها دسترسی داشته باشد .این ماژول از بخش های زیر تشکیل شده است و در ادامه به توضیح در بخش می پردازیم :

  • نقش کاربر
  • ایجاد کاربر
  • لیست کاربران

نقش کاربر:

جهت تعیین میزان سطوح دسترسی به ماژول های مختلف سیتاک و ویرایش ، حذف ، اضافه کردن و مشاهده اطلاعات ، از این بخش استفاده میکنیم که از دو پارامتر  تشکیل شده است:

نام نقش کاربر : تعیین نام برای نقش کاربر که ساخته میشود.

دسترسی : درصورتی که بخواهیم نقش مورد نظر به تمامی اطلاعات سیستم و حذف و ویرایش آنها دسترسی داشته باشد از گزینه دسترسی کامل استفاده می کنیم ودر صورت نیاز برای ایجاد نمودن محدودیت های دسترسی به ماژول ها از گزینه دسترسی محدود استفاده میشود. با فعالسازی گزینه دوم امکان مدیریت کامل برای ماژول های موجود در سیستم وجود خواهد داشت.

ماژول تعاریف سیستم

ایجاد کاربر:

برای ساخت کاربر از این بخش استفاده میکنیم. پارامترهای مورد استفاده شامل موارد زیر میباشد:

ماژول تعاریف سیستم

نام کاربری : از این پارامتر به عنوان نام کاربری جهت ورود به پنل سیستم تلفنی استفاده میشود.

رمز عبور : از این پارامتر به عنوان رمزعبور جهت ورود به پنل سیستم تلفنی استفاده میشود.

شماره داخلی : این پارامتر متناسب با شماره داخلی شخصی است که با این نام کاربری به سیستم وارد می شود. درصورت استفاده از این پارامتر و ورود کاربر به پنل سیستم تلفنی سیتاک میتوان از ویژگی های click to call در ماژول دفترچه تلفن و شنود در ماژول مانیتورینگ استفاده کرد.

نقش کاربر : این پارامتر متناسب با نقش کاربر ساخته شده در بخش قبلی تکمیل میگردد.

هشدار فکس : اگر کاربر دسترسی به داخلی فکس مجازی سیتاک داشته باشد و برای آن داخلی فکسی دریافت کند ، سیستم قادر خواهد بود که با داخلی یا شماره تلفن همراه کاربر مربوطه تماس گرفته و فایل صوتی با مضمون شما یک فکس جدید دارید را پخش نماید.

زبان : سیستم تلفنی سیتاک ، یک سیستم چند زبانه می باشد .این پارامتر جهت تعیین زبان پنل سیتاک برای کاربر استفاده میشود. هر کاربر می تواند زبان خود را به صورت مجزا انتخاب کند. در حال حاضر امکان استفاده از پنج زبان زنده دنیا وجود دارد.

گروه داخلی تحت کنترل : تعیین سطح دسترسی کاربر به گروه های داخلی ساخته شده در قسمت تعاریف سیستم جهت گزارش گیری ، مانیتورینگ ، نمودار ها و …

گروه داخلی مجاز شنیدن فایل صوتی: تعیین سطح دسترسی کاربر به فایل های صوتی گزارشات گروه های داخلی. به عنوان مثال شاید یک کاربر به گزارشات 5 گروه در سیستم دسترسی داشته باشد ولی تنها مجاز به شنیدن مکالمات ضبط شده یکی از آن گروه ها باشد.

صف های تحت کنترل:  تعیین سطوح دسترسی کاربر به صورت کامل یا محدود به صف های انتظار تحت کنترل جهت مانیتورینگ و مشاهده گزارشات صفوف انتظار

گروه تماس گیر تحت کنترل: تعیین سطوح دسترسی کاربر به صورت کامل یا محدود به گروه تماس گیر تحت کنترل. این قسمت تنها در صورت فعال بودن ماژول تماسگیر خودکار فعال می باشد.

داخلی های فکس تحت کنترل: تعیین سطوح دسترسی کاربر به صورت کامل یا محدود به داخلی های فکس

لیست کاربران:

در این بخش لیست کاربران ساخته شده در پنل سیستم تلفنی سیتاک به همراه اطلاعات کاربر نمایش داده میشود. همچنین امکان جستجوی کاربران با فیلتر های متنوع وجود دارد و مدیر سیستم می تواند اطلاعات کاربر، مانند رمز عبور را ویرایش نماید.

ماژول تعاریف سیستم

در این بخش، ماژول تعاریف سیستم را به‌طور کامل معرفی کردیم و کارکرد آن را به خوبی توضیح دادیم. اگر در هر یک از موارد بالا، سوال یا ابهامی دارید، لطفاً با ما مطرح کنید تا کارشناسان سیتاک توضیحات تکمیلی لازم را برای شما ارائه نمایند. این ماژول از سری ماژول‌های سرویس VoIP پایه سیتاک محسوب می‌شود.