سیتاک ارتباط جاوید

تماس با تیم مشاوره : 02171333110

ماژول VoIP صدور قبض سیتاک

 ماژول صدور قبض سیتاک

از ماژول صدور قبض سیتاک، جهت صدور قبض مکالمات استفاده می‌شود. از موارد استفاده این ماژول می‌توان به هلدینگ‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و … اشاره کرد. به عنوان مثال در هتل‌ها هنگام خروج مسافر، می‌توان ریزهزینه مکالمات و قبض مکالمه در مدت اقامت را محاسبه نمود. این ماژول از بخش‌های محتلفی تشکیل شده است که در ادامه درباره آن‌ها توضیحاتی ارائه نموده‌ایم.

معرفی بخش‌های مختلف ماژول VoIP صدور قبض سیتاک

  1. گروه ها
  2. جدول نرخ ها
  3. صدورقبض
  4. ریزهزینه ها

بخش گروه‌ها، در ماژول صدور قبض

جهت صدور قبض و ارائه ریز مکالمات برای یک گروه از داخلی ها، میتوان گروه تعریف کرد که یک گروه شامل چند داخلی می باشد. در هنگام ساخت گروه 2 قسمت نام گروه و داخلی های مربوط به آن را وارد می کنیم.

 ماژول صدور قبض سیتاک

جدول نرخ‌ها در ماژول صدور قبض

جهت محاسبه نرخ هزینه های تماس از این بخش استفاده میگردد. پارامتر های استفاده شده در این بخش شامل نام مقصد، پیش شماره، مبلغ پایه و مبلغ هر ثانیه مکالمه میباشد .به طور مثال در جدول زیر نرخ هزینه های هر استان و پیش شماره های همراه گنجانده شده است. نکته ای که وجود دارد اینست که اگر پیش شماره ای در جدول نرخ ها تعریف نشود ، سیستم به صورت خودکار از گزینه سایر استفاده می کند.

 ماژول صدور قبض سیتاک

صدور قبض

در این قسمت با توجه به بازه زمانی و مشخص نمودن داخلی یا گروه می توان قبض صادر کرد. همانگونه که در جدول زیر مشاهده میکنید با توجه به هزینه های درج شده در جدول نرخها قبض صادر شده است. امکان پرینت و یا خروجی اکسل نیز وجود دارد.

ماژول VoIP صدور قبض سیتاک

ریز هزینه‌ها در ماژول VoIP صدور قبض

جهت دسترسی به ریز تماس های هر داخلی یا گروه از این بخش استفاده می شود. در قسمت جستجوی پیشرفته با توجه به بازه زمانی و مشخص نمودن داخلی یا گروه ، جزئیات ریز مکالمات به همراه هزینه هر مکالمه مشخص می گردد. همانند بخش های قبلی امکان گزارش گیری با فرمت اکسل وجود دارد.

ماژول VoIP صدور قبض سیتاک

ماژول VoIP صدور قبض سیتاک، یکی از ماژول‌های سرویس VoIP پیشرفته سیتاک است که برای رفع نیاز مشتریان (هتل‌ها، هولدینگ‌ها و …) توسط تیم طراحی و توسعه سیتاک طراحی و آماده شده است.