تماس با تیم مشاوره : 02171333110

ماژول پیام اضطراری

کاربرد این ماژول اعلام پیام های اضطراری است که باید خیلی سریع در ابتدای منوی ورودی یا قبل از اتصال به صف پشتیبانی قرار بگیرند و دلیل آن هم حجم تماس های بالا از سمت مشتریان برای یک مشکل مشخص می باشد. تصور کنید اینترنت زیر ساخت کشور قطع شده است و مشترکان یک شرکت خدمات دهنده اینترنت برای اعلام مشکل با آن تماس بگیرند. پاسخگویی از سمت اپراتور های آن مجموعه کار بسیار دشواری خواهد بود. با انتخاب پیام از قبل ساخته شده با همین مضمون در پنل توسط مدیر سیستم، آن پیام تا رفع مشکل برای مشترکان پخش میگردد و پس از رفع آن مشکل ، پیام فعلی باید توسط مدیر از حالت انتخاب شده خارج شود. شما می توانید چندین پیام را از قبل آماده کرده و در مواقع اضطراری استفاده نمایید.