63 76 55 77 21 98 +

خانه » آرشیو براساس دسته بندی ها "کاتالوگ نرم افزار سیتاک"

کاتالوگ نرم افزار سیتاک


اگر خواهان جذب مشتریان بیشتر و رضایت آنها می باشید پیشنهاد ما به شما راه اندازی یک مرکز تلفنی هوشمند می باشد.

بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

کاربران سیستم تلفنی سیتاک

کاربران سیستم تلفنی سیتاک: همانطور که میدانید سیستم تلفنی سیتاک از ماژول های مختلف با زیر منو های متنوع و قابل[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

تعاریف سیستم

تعاریف سیستم یکی از مهم ترین بخش های سیستم تلفنی سیتاک ، بخش تعاریف سیستم میباشد. در واقع هسته اصلی مدیریت و گز[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

ماژول دفترچه تلفن سیتاک

ماژول دفرچه تلفن : معرفی: ماژول دفترچه تلفن سیتاک يکي از امکانات بسيار مهم و کاربردی سازمانها و شرکتها مي باشد. [...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

ماژول نوبت دهی تلفنی سیتاک

ماژول نوبت دهی تلفنی : یکی از دغدغه های مهم و اساسی مراکز خدماتی که به نوبت دهی تلفنی نیازمند هستند، جلوگیری از [...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

ماژول مانیتورینگ سیتاک

ماژول مانیتورینگ : ماژول مانیتورینگ سیتاک که جزو ماژول های پایه سیستم تلفنی سیتاک می باشد از سه بخش کلی تماس ها[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

ما‍ژول گزارشات سیستم تلفنی سیتاک

ماژول گزارشات جامع سیستم تلفنی : با استفاده از پنل  سیستم تلفنی سیتاک، مدیران ارشد سازمان می توانند به سادگی[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

ماژول نظرسنجی سیتاک

در دنیای پر رقابت بازارهای کنونی تنها راه بقای اقتصادی درک صحیح نیاز مشتریان و جلب رضایت آنان از طریق توجه به ن[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

فکس سرور سیتاک

ماژول فکس سرور سیتاک : در سیستم های فکس قدیمی مشکلات زیادی از قبیل هزینه نگهداری دستگاه های فکس ، هزینه کاغذ ، ف[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

استخدام سیتاک

ماژول استخدام سیتاک: یکی از مشکلات سامانه استخدام شرکت های کاریابی و شرکت های بزرگ، دسترسی و آشنایی افراد با ا[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ, کاتالوگ نرم افزار سیتاک, نرم افزار های سیتاک

پیام اضطراری سیتاک

ماژول پیام اضطراری : کاربرد این ماژول اعلام پیام های اضطراری است که باید خیلی سریع در ابتدای منوی ورودی یا قبل [...]

بیشتر بخوانید...