91022290-2 21 98 +

بایگانی ماهانه:سپتامبر 2020
بلاگ

چند سودمندی ویپ برای کسب و کارهای کوچک

چند سودمندی ویپ برای کسب و کارهای کوچک[1] یکی از بزرگترین باورهای غلط در مورد پروتکل Voice over Internet (VoIP) این است که ب[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ

معایب استفاده از ویپ چیست؟

معایب ویپ چیست؟ در چه شرایطی بهتر است ویپ را فراموش کرد؟ تا حال به مزایای ویپ بسیار اشاره شده و به سودمندی های ا[...]

بیشتر بخوانید...
× در واتساپ بپرسید :)