63 76 55 77 21 98 +

بایگانی روزانه:‌ فوریه 7, 2018
بلاگ

ماژول مانیتورینگ سیتاک :

ماژول مانیتورینگ سیتاک از دو بخش کلی تماس های فعال و مانیتورینگ صف تشکیل شده است. در بخش تماس های فعال می توانی[...]

بیشتر بخوانید...