63 76 55 77 21 98 +

بایگانی روزانه:‌ فوریه 7, 2018
بلاگ

ماژول مانیتورینگ سیتاک

ماژول مانیتورینگ سیتاک این ماژول از دو بخش کلی تماس های فعال و مانیتورینگ صف تشکیل شده است. تماس های فعال در بخ[...]

بیشتر بخوانید...