63 76 55 77 21 98 +

بایگانی ماهانه:فوریه 2018
نرم افزار های سیتاک

ماژول مانیتورینگ سیستم تلفنی سیتاک

ماژول مانیتورینگ سیستم تلفنی سیتاک برای دانلود کاتالوگ  کلیک نمایید . از دو بخش کلی تماس های فعال و مانیتورین[...]

بیشتر بخوانید...
نرم افزار های سیتاک

ماژول دفترچه تلفن سیستم تلفنی سیتاک

  ماژول دفترچه تلفن سیستم تلفنی سیتاک برای دانلود کاتالوگ  کلیک نمایید . در سیستم های تلفنی همیشه جای یک دف[...]

بیشتر بخوانید...
نرم افزار های سیتاک

ماژول فکس سرور سیستم تلفنی سیتاک

  ماژول فکس سرور سیتاک برای دانلود کاتالوگ  کلیک نمایید . دیگر برای ارسال و دریافت فکس نیاز به فکس سرور هایی[...]

بیشتر بخوانید...
نرم افزار های سیتاک

ماژول تماس برگشتی سیستم تلفنی سیتاک

ماژول تماس برگشتی سیتاک[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ

backup&restore freepbx

Backup & restore freepbx در freepbx  ورژن 13 برای گرفتن bakup  از سیستم freepbx باید ابتدا از تب admin گزینه backup & restore را انتخاب کنی[...]

بیشتر بخوانید...
بلاگ

ماژول مانیتورینگ سیتاک :

ماژول مانیتورینگ سیتاک از دو بخش کلی تماس های فعال و مانیتورینگ صف تشکیل شده است. در بخش تماس های فعال می توانی[...]

بیشتر بخوانید...